<

Aktuality


Srdečne Vás pozývame v septembri 2019 na vedecké kolokviá v priestoroch Colloquium IIVVK. Viac informácií nájdete v Kalendár kolokvií alebo na facebooku.

>

Colloquium Inštitút inovatívneho vzdelávania, vedy a kultúry

Jedinečné miesto s osobitým prístupom a zážitkom.

Inšpirované škandinávskym eko prístupom k človeku a svetu.

Priestor pre Vás, Vašu rodinu, priateľov, kolegov a kamarátov.

História, poznanie a zážitok je základ pre osobnostný rozvoj človeka.

Kvalita je pre nás najdôležitejšia a najhodnotnejšia
vo všetkých aspektoch našej činnosti.


Veda Q Výskum
(projekty, výskumné aktivity)


Analýza a skúmanie je naša cesta k poznaniu.

Základom poznania je skúmanie. Preto je pre nás neoddeliteľnou súčasťou Veda a Výskum, ktoré kontinuálne nadväzujú na naše vzdelávanie a v praktickom Colloquiu verifikujeme výsledky realizované v bežnej praxi.


Vzdelávanie Q Letná škola
(kurzy, školenia, tréningy)


Učíme rozumieť poznanému a spoznávať zážitok.

Prepojením domácich a zahraničných odborníkov z akademického a odborného prostredia prinášame inovatívne obsahy a formy vzdelávania.


Colloquium
(vedecké, odborné a kultúrne kolokviá)


Rozvíjame kritické myslenie, rast a rozvoj osobnosti.

Slovensko- škandinávske kolokviá prinášajú vedecké, odborné, ale i kultúrne témy z pohľadu odborníkov pôsobiacich v praxi z viacerých oblastí súvisiacich so Slovenskom a Škandináviou.


Supervízie Q Kozultácie


Kladieme dôraz na kvalitu a osobný prístup pri hľadaní riešení.

Potrebujete poradiť, prípadne skonzultovať Vašu dilemu? Supervízie a konzultácie nájdete u nás pod jednou strechou s dôrazom na individuálny a osobný prístup.

Top