História

Súčasné Colloquium Inštitút Inovatívneho Vzdelávania, Vedy a Kultúry sa opiera o nosnú ideu vychádzajúcu zo skúseností a dlhoročnej praxe odborného tímu ako na Slovensku, tak aj v Škandinávii. Vo svojej činnosti napĺňame podstatu idei, kde história, poznanie a zážitok je základ pre osobnostný rozvoj človeka.


Vytvárame a realizujeme vedecké, výskumné a rozvojové projekty z vedných odborov psychológie, ekonómie a práva, ktorých cieľom je hĺbková analýza skúmaného javu s komparáciu na slovensko-škandinávske reálie. Venujeme sa taktiež vzdelávaniu v uvedených oblastiach vo forme kurzov, školení a tréningov s využitím inovatívnych a progresívnych metód pre širokú a odbornú verejnosť. Skĺbením vedeckých poznatkov a vzdelávania realizujeme inovatívne praktické kolokviá pre širokú a odbornú verejnosť.


Spoznajte ŠKOLENIA so škandinávskym prístupom, zažite komplexný zážitok počas TRÉNINGOV a počas COLLOQUIA sa preneste v čase a priestore.


Súčasnosť

Colloquium je pokračovaním projektu Sessorium, ktorý sme začali tvoriť v Nórsku v roku 2015.


Pod názvom Sessorium v meste Kristiansund na západe Nórska, sme otvorili priestor pre vzdelávanie a aktívne trávenie času. V spolupráci s tunajšími organizáciami sme úspešne podporovali vzdelávanie a rozvoj ľudí všetkých vekových kategórií. Získaním a realizovaním grantu z Kristiansund Kommune sme naplnili prvú časť slovensko-škandinávskeho projektu.


S projektom sme priniesli odborné poznatky, vedomosti, ale aj slovenské tradície, kultúru a temperament. A dnes prinášame škandinávske skúseností, získané vedomosti, kultúru a tradície na Slovensko, vďaka čomu otvárame druhú časť slovensko-škandinávskeho projektu.


História

Colloquium je pokračovaním projektu Sessorium, ktorý sme začali tvoriť v Nórsku v roku 2015.


Pod názvom Sessorium v meste Kristiansund na západe Nórska, sme otvorili priestor pre vzdelávanie a aktívne trávenie času. V spolupráci s tunajšími organizáciami sme úspešne podporovali vzdelávanie a rozvoj ľudí všetkých vekových kategórií. Získaním a realizovaním grantu z Kristiansund Kommune sme naplnili prvú časť slovensko-škandinávskeho projektu.


S projektom sme priniesli odborné poznatky, vedomosti, ale aj slovenské tradície, kultúru a temperament. A dnes prinášame škandinávske skúseností, získané vedomosti, kultúru a tradície na Slovensko, vďaka čomu otvárame druhú časť slovensko-škandinávskeho projektu.

Súčasnosť

Súčasné Colloquium Inštitút Inovatívneho Vzdelávania, Vedy a Kultúry sa opiera o nosnú ideu vychádzajúcu zo skúseností a dlhoročnej praxe odborného tímu ako na Slovensku, tak aj v Škandinávii. Vo svojej činnosti napĺňame podstatu idei, kde história, poznanie a zážitok je základ pre osobnostný rozvoj človeka.


Vytvárame a realizujeme vedecké, výskumné a rozvojové projekty z vedných odborov psychológie, ekonómie a práva, ktorých cieľom je hĺbková analýza skúmaného javu s komparáciu na slovensko-škandinávske reálie. Venujeme sa taktiež vzdelávaniu v uvedených oblastiach vo forme kurzov, školení a tréningov s využitím inovatívnych a progresívnych metód pre širokú a odbornú verejnosť. Skĺbením vedeckých poznatkov a vzdelávania realizujeme inovatívne praktické kolokviá pre širokú a odbornú verejnosť.


Spoznajte ŠKOLENIA so škandinávskym prístupom, zažite komplexný zážitok počas TRÉNINGOV a počas COLLOQUIA sa preneste v čase a priestore.

Top