Medzinárodná spolupráca


Idea

Počas tvorby a realizovania prvej časti slovensko-škandinávskeho projektu v Nórsku sme začali uvažovať nad myšlienkou prepojenia dvoch štátov: Slovenska a Nórska. Túto ideu sme po nadviazaní širších kontaktov v Nórsku rozpracovali a posunuli na úroveň medzinárodnej spolupráce v rámci celej Škandinávie. Pri rokovaní s organizáciami, inštitúciami a miestnymi zastupiteľstvami škandinávskych krajín sme sa stretli s priaznivým ohlasom a veľkým priestorom na spoluprácu.

Oblasti spolupráce

Spolupráca je na úrovni ako vedy a výskumu, tak aj vzdelávania a kultúry. V pracovných tímoch hľadáme vzájomné prieniky pri definovaní výskumných úloh a paralelne prepájame spoluprácu so vzdelávaním. Predmetom analýz a skúmaní v kontexte so vzdelávaním sú v prevažnej väčšine aktuálne ekonomické, psycho-sociálne, environmentálne a kultúrne otázky. Súčasťou medzinárodnej spolupráce je aj zavádzanie a implementácia výsledkov výskumných úloh do praxe.

Spolupráca


Nórsko


Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami v mestách:

Kristiansund
Bergen
Oslo

Švédsko


Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami v mestách:

Göteborg

Fínsko


Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami v mestách:

Helsinki
Dánsko


Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami v mestách:

Kodaň

Island


Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami v mestách:

Reykjavík

Slovensko


Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami v mestách:

Helsinki

„Myslenie je najťažšou prácou aká existuje. To je pravdepodobne dôvod, prečo tak málo ľudí rozmýšľa.“

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson
Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903, bojovník za národnú nezávislosť Nórska, za slobodu malých a utláčaných národov a obhajca slovenskej národnej identity a svojbytnosti)


Top