Supervízie Q Konzultácie


Kladieme dôraz na kvalitu a osobný prístup pri hľadaní riešení.


Supervízie a konzultácie sú súčasťou konceptu slovensko-škandinávskeho projektu. Ide o podpornú a zároveň veľmi dôležitú oblasť, kde hľadáme spolu s klientom prostredníctvom osobného prístupu najefektívnejšiu a kvalitnú cestu k vyriešeniu dilemy či neistoty v pracovnej alebo súkromnej oblasti.

Na náš odborný tím, ktorý zastupujú odborníci s dlhodobými a medzinárodnými skúsenosťami, sa môžu obrátiť ako jednotlivci, tak aj skupiny, resp. organizácie alebo firmy zo štátneho, verejného alebo súkromného sektora. Využívame všetky formy supervízie pre pomáhajúce profesie. Orientujeme sa hlavne na pracovné oblasti, ako sú:

  • efektívne využívanie metód a foriem práce s klientom
  • optimalizovanie pracovného výkonu pracovníkov
  • motivácia pracovníkov
  • rozvoj a podpora členov tímu
  • syndróm vyhorenia
  • a ďalšie.


Naším krédom je nájsť najvhodnejšie riešenia, ktoré budú aplikovateľné z dlhodobého hľadiska.

 

Top