Veda Q Výskum
(projekty, výskumné aktivity)


Analýza a skúmanie je naša cesta k poznaniu


Základom poznania je skúmanie. Preto je Veda a výskum neoddeliteľnou súčasťou nášho slovensko-škandinávskeho projektu. Na základe tvorbyrealizovania vedecko-výskumných úloh zameraných na kvalitatívne ukazovatele, podporujeme vedu a výskum na Slovensku. Našou snahou je priblížiť vedu a jej výstupy širokej verejnosti a otvárať diskusie na zaujímavé témy.

Inšpiráciu si berieme a zároveň medzinárodnú spoluprácu otvárame so škandinávskymi krajinami. V pracovných tímoch pri výskumných projektoch hľadáme vzájomné prieniky a podporujeme multifokusný pohľad na konkrétnu výskumnú otázku.

Predmetom analýz a skúmaní v kontexte so vzdelávaním sú v prevažnej väčšine aktuálne ekonomické, psycho-sociálne, environmentálne a kultúrne otázky. Súčasťou medzinárodnej spolupráce je aj zavádzanieimplementácia výsledkov výskumných úloh do praxe.


Výsledky, analýzy a výstupy prezentujeme na vedeckých fórach na Slovensku a v zahraničí. A v neposlednom rade, dvakrát do roka organizujeme medzinárodné vedecké konferencie.

Top